Data Analyse Breda

Data Strategy: Wat is het en waar moet u rekening mee houden?

Wanneer mensen praten over data strategy denken ze vaak aan technologiën, databases, en data. Hoewel dit onderdeel is van het opzetten van een data strategy, zijn dit niet de belangrijkste onderdelen. In deze blogpost vertellen we u alles over data strategy. Wat is het, en waar moet u nou rekening mee houden?

Wat is data strategy?

Data strategy omvat het inzetten van data en analytics met als doel het behalen van de strategische doelstellingen van een onderneming, en het bereiken van een concurrentievoordeel (competitive advantage). Je voegt dus waarde toe aan de organisatie door het correct gebruiken van informatie. Er wordt vaak gedacht dat data of technologie de belangrijkste schakel vormt in het opzetten van een data strategy. Er zijn echter een aantal stappen die aan het begin van dit proces nog veel belangrijker zijn, die weinig te maken hebben met data.

Waar moet u rekening mee houden?

Maar welke stappen moet u nou ondernemen om tot een goede data strategy te komen, en waar moet u rekening mee houden? Onderstaand zes stappen die uiteindelijk leiden tot een framework voor een data strategy.

1. Strategie van de onderneming

Als eerste kijk je naar de strategische doelen van de onderneming. Waar wil de organisatie heen, en waarom willen ze dit? Het doel van je data strategy is het gebruiken van data voor het bereiken van je doelstellingen. Het is dus erg belangrijk om te snappen welke doelen er zijn, welke keuzes er gemaakt moeten worden om deze doelen te bereiken, en welke business vragen dit oproept. Aan de hand van deze business vragen kan je identificeren welke informatie er benodigd is binnen de organisatie. Daarnaast moet er kennis zijn van de verschillende bedrijfsprocessen. Welke processen vinden plaats in de organisatie, op welke manier word er gewerkt, en wat zijn de triggers tussen de verschillende afdelingen. En nog belangrijker, op welke manier kan data bijdragen aan de processen van de business units.

2. Werknemers en cultuur

Voor het uitvoeren van een data strategy ga je mensen nodig hebben met bepaalde kwaliteiten. Je hebt werknemers nodig die in staat zijn om het technische gedeelte van het data proces op te pakken. Ook heb je werknemers nodig die weten hoe ze de de data correct kunnen gebruiken binnen de organisatie, zodat er ook daadwerkelijk waarde word gehaald uit de data. In deze stap is het belangrijk om een plan te maken waarin duidelijk wie verantwoordelijk is voor elk deelgebied van je data strategy. Vaak word er gekozen voor de aanstelling van een Chief Data Officer (CDO) die eindverantwoordelijk is voor het correct gebruiken van data in de organisatie. Deze functie draagt zorg voor de betrokkenheid binnen de organisatie, het opleveren van technische oplossingen, en het inbouwen van governance. Dit zorgt ervoor dat de maximale waarde word gehaald uit de data strategy.

De organisatiecultuur is hierin erg belangrijk. Veel transformaties en veranderingen binnen organisaties mislukken vaak omdat er geen rekening word gehouden met de cultuur. Omdat een data strategy een grote impact kan hebben op de manier van werken in een organisatie moet dit dus ook zeker geadresseerd worden gedurende de transformatie.

3. Methodologie

Het is belangrijk om na te denken over de operationele uitvoering van je data strategy. Zo dient er nagedacht te worden over de manier waarop data gebruikt gaat worden binnen de organisatie. Ga je alle werknemers die aan de slag gaan met data centraal in een team plaatsen, kies je voor een lokale plaatsing binnen een business unit, of ga je voor een hybride structuur. En op welke manier ga je de data strategy uitvoeren? Ga je voor een aanvallende (offense) strategie met veel flexibiliteit en reactiesnelheid, of voor een meer defensieve (defensive) strategie waarin veel standaardisatie en regulatie plaatsvind? Lees hier meer over de verschillende soorten data strategïen.

4. Governance

Dit is het eerste punt waarin we concreet over data gaan praten. Data governance betreft de spelregels van de data. Op welke manier gaan we gebruik maken van data, hoe gaan we de kwaliteit waarborgen, en hoe gaan we om met de veiligheid. In deze stap wordt dus vastgelegd op welke manier de data gaat worden ingezet om de strategische doelen te bereiken. Verder moet de kwaliteit van de data worden gewaarborgd, de gebruiker moet de data kunnen vertrouwen en op basis van de analyses beslissingen kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk om een veiligheidsplan op te stellen zodat er voldaan wordt aan alle wettelijke eisen, en de data alleen toegankelijk is voor de juiste personen binnen de organisatie.

5. Technologie en architectuur

In deze stap word er gekeken welke technologiën en tools er gebruikt gaan worden. Daarnaast denk je na over de architectuur. Binnen de architectuur bepaal je hoe de verschillende tools gaan samenwerken, en hoe je de data in de organisatie brengt en monitort. Ook ga je na hoe data gevisualiseerd word, en hoe je modellen, algoritmes, en machine learning kan inzetten. Door deze tools in te zetten wordt er nog meer waarde uit de data gehaald.

6. Stappenplan

Deze stap beschrijft wanneer en op welke manier de vorige vijf stappen uitgevoerd gaan worden. Dit is het framework van de data strategy wat ook gecommuniceerd kan worden binnen de organisatie, zodat iedereen op de hoogte is van de stappen die ondernomen dienen te worden om de data strategy correct uit te voeren. Als de andere vijf stappen goed zijn uitgewerkt is dit een krachtig communicatiemiddel binnen je organisatie. Het framework kan ook gebruikt worden om te kijken of de data strategy correct en tijdig word uitgevoerd.

Wat is het grootste gevaar?

De eerste stap die bedrijven vaak nemen is kijken naar de reeds beschikbare data. Vanuit de beschikbare data word er vervolgens gekeken wat er mee gedaan kan worden. Het probleem is dat de reeds beschikbare data je niet verteld waar je als bedrijf heen wil, en dit is juist het uitgangspunt van een data strategie. Je dient eerst te kijken naar de strategische doelen van het bedrijf. Daarna kan je gaan focussen op de keuzes en concrete acties die gemaakt moeten gaan worden om de doelen te bereiken. Uit deze keuzes vloeien een aantal concrete vragen voort. Deze vragen kunnen beantwoord worden met data. Het kan zijn dat de data die deze vragen beantwoord nog niet beschikbaar is, en dat de informatie nog verkregen moet worden. Dit is ook de reden data in het data strategy proces niet leidend is. De eerste stappen dienen zich te focussen op de strategie van de onderneming.

Data strategy, meer dan alleen data

Het opstellen van een data strategy vergt dus meer dan alleen data en technologie. Er ligt erg veel nadruk op de strategie van de organisatie, en het transformatieproces. Dit is minstens even belangrijk als de implementatie van de juiste technologie en architectuur.

Leave a Reply