Data Analyse Breda

Samenwerking in beeld: Primo Risk & Control, ontwikkeling CAERUS

Deze week brengen we een van onze samenwerkingen in beeld. In het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om Primo Risk & Control te ondersteunen bij het ontwikkelen van een analytische software die risico’s van offshore kabelprojecten in kaart brengt. In deze blogpost vertellen we u meer over het project en onze rol in de ontwikkeling.

Primo Risk & Control

Primo Risk & Control is gespecialiseerd in het evalueren van risicos en kwaliteit van subsea kabelprojecten in de offshore industrie. Het leggen van kabels bij windparken op zee is een complexe en kapitaalintensieve taak. Ter illustratie, Nexans won het contract voor de levering van de export kabel voor het project Hornsea 2 met een waarde van 150 miljoen euro. En dit zijn dan enkel de kosten voor de levering van de kabel, niet de installatie. Om deze projecten financieel mogelijk te maken en op een juiste manier te verzekeren is het belangrijk om alle risico’s van het project in kaart te brengen. Het risicomodel van Primo Risk & Control voorziet financiers van informatie die benodigd is voor het maken van een geinformeerde beslissing, en helpt uitvoerende bedrijven bij het reduceren van risico in alle fases van het project.  

CAERUS

Om deze risicoreductie te realiseren ontwikkelde Primo Risk & Control een concept voor een analytische software. Deze software, onder de naam CAERUS, kan verzekeraars, financiers, offshore wind developers, en contractors helpen bij het inventariseren en mitigeren van risico’s bij kabelprojecten in de offshore industrie. CAERUS vergelijkt 2000 project parameters met de standaarden in de industrie. Deze parameters komen voort uit de kennis, praktijkervaring en lessons learned die Primo Marine heeft opgebouwd in de afgelopen 20 jaar. In deze periode was het bedrijf betrokken bij meer dan 250 offshore kabelprojecten. CAERUS stelt Primo Risk & Control in staat om projecten te toetsen, en de output te gebruiken voor een gedetailleerde risico inventarisatie. Deze inventarisatie bevat risico en impact scores, en concerete mitigaties die gebruikt kunnen worden voor risicoreductie.

Dataverzameling, analyse, en visualisatie

Wij verzorgden gedurende dit project het complete proces van dataverzameling tot datavisualisatie. Onze diensten met betrekking to dataverzameling stellen de engineers van Primo Risk & Control in staat om efficiënt projectdata te verzamelen, bewerken, en verwijderen. De flexibele user interface stelt gebruikers in staat om projectcategorien dynamisch te filteren zodat alleen de categoriën en fases beschikbaar zijn die voor het betreffende project interessant zijn.

Nadat het project geadministreerd is wordt de data automatisch opgeslagen in een centrale databank. Vanuit hier wordt de verzamelde data gemodelleerd. Naast data cleaning worden er ook relevante variabelen toegevoegd. Zo worden er risico en impactscores per project, fase, en risicocategorie berekent. De gemodelleerde data wordt daarna automatisch verwerkt tot een gedetailleerd klantrapport en interactieve dashboards in Power BI. Het gebruik van Power BI zorgt ervoor dat zowel Primo Risk & Control als de eindgebruiker altijd toegang heeft tot een interactieve grafische weergave van de meest recente data.

Wij zijn als CBI Analytics erg blij dat we bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van CAERUS. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van dit project, kijk dan op de website van Primo Risk & Control, of volg ze op LinkedIn. Meer informatie over onze projecten en diensten kan u vinden op onze website. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van dataverzameling, analyse, of visualisatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten u graag zien hoe u waarde kan halen uit data.